Neurosonicin vaikutuksia

HOIDON MAHDOLLISIA VAIKUTUKSIA:

  • Stimuloi verenkiertoa, erityisesti mikroverenkiertoa ja laskimoverenkiertoa. Tästä johtuen hoidon aikana voi esiintyä voimakasta lämpenemistä kudoksissa ja iholla. Toisilla tämä aiheuttaa voimakasta punoitusta, mikä ei ole vaarallista.
  • Edistää kuonan poistumista kudoksista. Tästä johtuen hoidon aikana tai sen jälkeen voi esiintyä lievää pahoinvointia, joka on ohimenevää. Veden nauttiminen hoidon jälkeen on suotavaa. Kuonan poistuminen edistää palautumista.
  • Voimistaa hapen sitoutumista kudoksissa, happisaturaatio paranee erityisesti astma- ja keuhkoahtaumapotilailla. Hapettumisen paraneminen vähentää kipua ja edistää palautumista.
  • Stimuloi nestekiertoa ja aineenvaihduntaa. Tästä saattaa seurata fyysisesti passiivisilla henkilöillä voimakasta vireystilan nousua, joka voi aiheuttaa hoidon jälkeisenä yönä unettomuutta. Myös virtsaamisen tarve saattaa lisääntyä. Myös turvotukset lievittyvät nestekierron aktivoitumisen kautta ja palautuminen tehostuu. Joillakin henkilöillä voi esiintyä voimakasta suun kuivumista hoidon aikana. Tämä kertoo aineenvaihdunnan vilkastumisesta. Veden nauttiminen hoidon jälkeen on suotavaa. Diabeetikoita on kehotettava syömään ennen hoitoon tuloa, koska hoito saattaa laskea verensokeria!
  • Ravintoaineiden ja lääkkeiden imeytyminen saattaa tehostua. Voimakas psyyke- tai kipulääkitys saattaa aiheuttaa joskus lievää pahoinvointia hoidon aikana tai sen jälkeen.
  • Hoito vaikuttaa koko kehon alueen tuntoaistin ja lihas-hermojärjestelmän stimulaation kautta keskushermostoon. Tämän vuoksi hoitoa voidaan tehokkaasti hyödyntää esimerkiksi erilaisissa kiputiloissa, migreenissä, jännityspäänsärkyyn, puutumiseen ja tuntohäiriöihin, lihasjännityksen lievitykseen, tahdosta riippumattomien lihasten rentoutukseen, liikeratojen edistämiseen ja kehon hahmotuksen lisäämiseen. Hoidon ensisijaisena tarkoituksena on lievittää kehollista stressiä. Tämä tapahtuu lihas- ja kudosstimulaation sekä voimakkaan psyykkisen rentoutumisen kautta. Välittäjäainetoiminnassa tapahtuvat muutokset yhdessä kortisolitason laskun kanssa johtavat siihen, että parasympaattinen toiminta lisääntyy. Näin tahdosta riippumaton toiminta kehossa rauhoittuu ja tämä edistää sisäelinten toimintaa. Yleisimmin tämä havaitaan suoliston ja keuhkojen toiminnan paranemisena, korkean verenpaineen laskuna, selittämättömien kipujen lievittymisenä sekä unen laadun paranemisena ja rauhallisempana olona. Tätä kautta vireystila ja mielialakin paranevat.
  • Joillakin henkilöillä voi esiintyä kivun lisääntymistä tai päänsärkyä hoidon jälkeen. Yleensä tämä ilmiö menee ohi 1-2 hoidon jälkeen. Jos kivut lisääntyvät vielä tämän jälkeen, kannattaa hoidossa pitää taukoa mahdollisen tulehdustilan vuoksi.
  • Hoito saattaa vaikuttaa erittäin väsyttävästi niillä henkilöillä, joilla on kertynyt univelkaa pidemmältä ajalta. Ajoneuvon kuljettaminen ei ole suotavaa näissä tapauksissa hoidon jälkeen.

Oy Neurosonic Finland Ltd
Vasarakatu 4, 15700 Lahti Finland
Tel. +358-40-8220987