Hypnoosivalmentajaksi Jyväskylässä

Koulutuksessa perehdytään hypnoosiin ilmiönä, hypnoosiohjauksen perusteisiin sekä hypnoosin ohjaamiseen sosiaalisen oppimisen ja asiakaslähtöisen vuorovaikutuksen taitona. Kunkin lähiopetusviikonlopun aiheina on sekä hypnoosimenetelmiin tutustuminen että asiakasohjaukseen soveltava aihealue.

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Yhteiskunnalliselta statukseltaan se on yksityistä eikä siihen liittyvillä opinnäytteillä tai tutkintonimikkeillä ole virallista julkishallinnollista pätevyyttä. Koulutus pyrkiikin ensisijaisesti tarjoamaan opiskelijan omaan soveltavaan viitekehykseen sopivia käytännön ohjauksen ja ihmissuhdetyön taitoja.